Huidige stand van zaken NL Leert Door

01-10-2020

Wat is NL Leert Door precies?

Nederland Leert Door is een regeling die financiƫle steun biedt bij ontwikkeladvies en scholing. De regeling valt in twee delen uiteen: jobcoaching (loopbaanadvies) en bij- en omscholing. Een theoretisch en een praktisch deel dus. De regeling Loopbaanadvies is inmiddels stopgezet, de bij- en omscholingsmogelijkheden in het kader van NL Leert Door komen binnenkort online.

In dit artikel zetten we de belangrijkste afspraken rond de regeling voor je op een rij.

  • De scholingsmogelijkheden zijn er voor iedereen van 18 jaar en ouder.
  • De scholing is bedoeld voor kennisontwikkeling en/of het trainen van uw persoonlijke vaardigheden. Hierdoor bent u in staat makkelijker ander werk te verrichten of te vinden. Het kan hierbij dus gaan om vakgerichte (bij)scholing, een eerste module van een langer omscholingstraject. of een een persoonlijke vaardigheidstraining
  • De opleidingen en trainingen in de regeling voor om- en bijscholing worden (bijna) allemaal virtueel gegeven..
  • U krijgt een tegemoetkoming in de kosten. Samen met bijdragen van bijvoorbeeld sociale partners, sectoren en O&O-fondsen \in de kosten nihil.
  • Het aanbod van Florens Opleidingen in het kader van NL Leert Door komt binnenkort online.

Wat betekent deze regeling voor u?
De wereld verandert in een snel tempo. Banen verdwijnen of veranderen inhoudelijk. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan in de toekomst sneller schakelen. Wanneer het noodzakelijk is een overstap te maken binnen of buiten uw bedrijf, bent u er klaar voor.

Hoe werkt de regeling
Hierover komt binnenkort meer duidelijkheid. Houd onze website in de gaten of kijk op de pagina van de overheid 'Hoe maak ik gebruik van online scholing'.

De overheid schrijf nu:

"Op dit moment bereiden de scholingsinstellingen hun subsidieaanvraag voor, die ze tussen 1 en 15 oktober kunnen indienen. Nadat deze zijn beoordeeld en goedgekeurd, kan het aanbod online worden gepresenteerd en kunt u hier gebruik van gaan maken. U hoeft zich dan alleen maar aan te melden bij een opleider die deelneemt aan de regeling. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Naar verwachting zal rond half november het eerste aanbod beschikbaar zijn. "