Hoge Raad 3 uitspraak 3 april 2020

14-08-2020

Verrekening van schenkbelasting met erfbelasting bij overlijden binnen 180 dagen

In het nieuwsoverzicht treft zo nu en dan ook uitspraken aan van de Hoge Raad die voor uw adviespraktijk van belang kunnen zijn.
Het betreft dit keer een uitspraak van de Hoge Raad van 3 april jl. met nr. 19/00817, ECLI:NL:HR:2020:476

Indien een schenking binnen 180 dagen voor het overlijden van erflater wordt gedaan dient er in eerste instantie, rekening houdende met de eventuele vrijstellingen en tarieven, schenkbelasting te worden betaald.

Na het overlijden van de erflater binnen de genoemde periode zal deze schenking worden gezien als erfrechtelijke verkrijging en dient er erfbelasting te worden berekend rekening houdend met de reeds betaalde schenkbelasting.

De methodiek van berekenen dient naar aanleiding van de uitspraak als volgt te geschieden:

Voorbeeld:

Piet heeft van zijn moeder Annie in 2020 € 80.000 geschonken gekregen. Hierover is, rekening houdende met het geldende tarief en vrijstelling, € 7.448 aan schenkbelasting betaald.
Zijn moeder Annie komt binnen 180 dagen te overlijden en Piet verkrijgt uit de nalatenschap € 30.000. De totale erfrechtelijke verkrijging is dus nu € 110.000 (80.000+30.000) waarover € 8.905 aan erfbelasting is verschuldigd.

Het bedrag waarmee de aanslag erfbelasting wordt verlaagd is (€ 80.000/€ 110.000) x € 8.905 = € 6.476