E-learning CDD professional

Het eerste onderdeel van de complete opleiding CDD professional. Indien u eerst de theoretische kennis onder de knie wilt krijgen dan is dit de juiste stap.

  • Studeren wanneer u dat uitkomt.
  • De studiestof heeft oefenvragen en casuïstiek
  • Ontwikkeld door experts van International Compliance Partners
Delen:

E-learning CDD professional

Over CDD

Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze opleiding slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in uw praktijk, kunt u bijdragen aan de integriteit van de financiële sector.


De inhoud van de e-learning

De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken. Alle relevante facetten van het CDD-onderzoek komen aan bod. In de e-learning wordt de Wwft en andere belangrijke wet – en regelgeving uiteengezet om vervolgens de vertaalslag naar de praktijk te maken. De studiebelasting is 25-30 uur.

  1. Algemene introductie; wet- en regelgeving en de pijlers van CDD, namelijk witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie.
  2. Hoe werkt de organisatie; het control framework en three lines of defence.
  3. Client lifecycle; van identificatie en verificatie tot sign-off, en van vereenvoudigd tot verscherpt onderzoek.
  4. Klantbeeld; het doel en de aard, de activiteiten, de herkomst van vermogen en het transactieprofiel.
  5. Organisatiestructuren; belangrijkste (inter)nationale rechtsvormen en bijbehorende risico’s.
  6. Risicogebieden; geografisch, transactie, PEP, sector, media- en klantsignalen, leveringskanalen en professional judgement

Aan het einde van de e-learning kent u de relevante wet- en regelgeving, van FATF tot Wwft.
U weet wat wordt bedoeld met witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sancties.
U kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek.
U kunt risicovolle situaties herkennen en daar op basis van professional beoordelingsvermogen naar handelen.

Opleiding CDD + Examen

De E-learning CDD Professional is onderdeel van de Opleiding CDD Professional. De complete Opleiding CDD Professional bestaat uit drie onderdelen, namelijk deze E-learning CDD Professional, het Examen CDD en de Praktijkmodule CDD Professional.

De kennis uit deze e-learning wordt in het examen getoetst. Tijdens de praktijkmodule leert u hoe ju het 'professional judgement' ontwikkelt en toepast aan de hand van actuele en uitdagende casuïstiek.