Florens opleidingen BV

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per e-mail of per telefoon worden afgenomen.

In sommige gevallen bieden wij aanvullende voorwaarden aan bij een product (zie onderstaand). In die gevallen zijn daarnaast ook onze algemene voorwaarden van toepassing.

Door een product te bestellen bij Florens Opleidingen B.V. bevestigt u dat u de onderstaande algemene en aanvullende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent met de toepasselijkheid ervan.

U verklaart hiermee bovendien dat u tot inschrijving van de opgegeven deelnemer(s) bevoegd bent en dat u het inschrijfformulier correct en naar waarheid heeft ingevuld. Ook doet u met de bestelling afstand van de bedenktijd en het recht van ontbinding als de dienst of het product binnen de wettelijke bedenktijd plaatsvindt of (gedeeltelijk) wordt ontvangen.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Vervelend. We doen er alles aan om de klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een procedure voor.

> Bekijk onze klachtenprocedure

1. Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per-email of per telefoon worden afgenomen.

> pdf algemene voorwaarden